Gynekologická ambulance MUDr. Alexander Závěrka
Tylova 28, 405nbsp;02 Děčín
www.gyn-az.cz

Vítejte

na stránkách naší gynekologicko-porodnické ambulance v Děčíně. Dozvíte se zde potřebné informace o našem zařízení. Našim pacientkám nabízíme komplexní služby v oboru gynekologie a porodnictví.

V naší ambulanci se snažíme poskytovat péči na nejvyšší odborné úrovni. Náš zdravotnický tým má nejvyšší kvalifikaci v oboru, kterou si udržuje celoživotním vzděláváním. Pro rychlou a správnou diagnostiku používáme moderní přístrojové vybavení a metody, které jsou v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru gynekologie a porodnictví.
Pro efektivní diagnostiku a léčbu je potřebná spolupráce s externími partnery, které si pečlivě vybíráme.

Útulná čekárna je vybavena LCD obrazovkou, v ordinaci mohou pacientky sledovat UZ vyšetření na LCD monitoru, což nejvíce oceňují nastávající maminky.

Pro pacientky, které chtějí něco víc, nabízíme VIP služby, odběr a vyšetření cytologie ThinPrep.

Copyright © 2012 Gynekologická ambulance MUDr. Alexander Závěrka